Doelgroepen Velduil

Wij richten ons op ouderen en jongeren die te maken hebben met:

 • Een verstandelijke beperking
 • Psychische of psychiatrische problemen
 • Een autistische stoornis
 • Dementie
 • Behoefte aan activering en stimulering
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Ouderen

Jongeren

Doelgroepen Velduil

Wij richten ons op ouderen en jongeren die te maken hebben met:

 • Een verstandelijke beperking
 • Psychische of psychiatrische problemen
 • Een autistische stoornis
 • Dementie
 • Behoefte aan activering en stimulering
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
Ouderen
Jongeren